Setkání zástupců sociálních podniků a speciálních škol
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
U kulatého stolu se 9. 2. 2018 sešli zástupci speciálních středních škol a sociálních podniků Královéhradeckého kraje. Na setkání v Hradci Králové se diskutovalo o možnostech podpory osob se zdravotním postižením (OZP) - studentů a absolventů - v souvislosti s jejich vstupem na trh práce a také o možnostech navázání spolupráce mezi speciálními středními školami a sociálními podniky zaměstnávajícími OZP v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj na akci, kterou pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací, zastupovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.
 
„Připravujeme projekt na propojení speciálních středních škol a sociálních podniků, do jehož cílové skupiny patří jak osoby se zdravotním postižením, tak i osoby s poruchami učení. Spustit ho chceme v listopadu tohoto roku,“ říká náměstkyně Martina Berdychová. V oblasti zaměstnanosti se Královéhradecký kraje a jím zřizované organizace dlouhodobě angažují. Funguje zde Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a druhým rokem pokračuje projekt Zaměstnaný absolvent.
 
„Centrum investic, rozvoje a inovací se vedle celé řady jiných aktivit podílí i na podpoře sociálního podnikání. Mezi již uskutečněné aktivity v této oblasti patří semináře, workshopy, exkurze nebo první ročník veletrhu sociálního podnikání. Byl také vydán katalog mapující nabídku sociálních podniků z celého kraje,“ doplňuje náměstek Vladimír Derner.
 
Druhý ročník veletrhu sociálního podnikání se uskuteční již v dubnu. Chystá se také spuštění webového portálu a uspořádání soutěže Sociální firma roku. 
 
kulatý stůl
kulatý stůl
 
 
 
 
 
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.