Pokračuje tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
V průběhu února 2018 budou zahájeny práce na návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Příprava návrhové části přímo navazuje na ukončení analytických prací, během nichž byly identifikovány hlavní problémy a potenciály jednotlivých témat regionálního rozvoje. Problémová analýza je k dispozici zde.
 
Tvorbu návrhové části lze rozdělit do dvou etap. V průběhu února a března bude na pracovních skupinách hledána shoda na podobě řešených témat a formulaci strategických a specifických cílů, v průběhu dubna až června pak budou diskutována typová opatření cílená na dosažení stanovených cílů. Ukončení prací na návrhové části se předpokládá ke konci června 2018, kdy budou výsledky činnosti pracovních skupin představeny na Národní stálé konferenci.
 
Více informací o procesu tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ naleznete zde.
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.