Pour féliciter 2018
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a těšíme se na další spolupráci v roce následujícím.
 
Za celý tým CIRI Lukáš Korych, ředitel
 
PF 2018
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.