Evropský den statistiky 2017
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

-1722530791Dvacátý říjen je Evropským dnem statistiky. Český statistický úřad pro Vás jako každý rok připravil pestrý program. V pondělí 16. října byla zveřejněna data o nejoblíbenějších jménech dětí narozených v lednu 2017, přehled neobvyklých jmen, která čeští rodiče dali svým potomkům, a také seznam nejčastějších jmen dětí i rodičů v krajích.

Výstava Příběh statistiky na plakátech nabídne cestu světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost. Publikaci, ze které výstava vychází, je možné stáhnout zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pribeh-statistiky-2014-u0uhdyd0nq.

Ústřední statistické knihovně, která se nachází v Praze na Skalce, můžete ve středu 18. října zhlédnout nejzajímavější archivní publikace z knihovního fondu. Den otevřených dveří bude probíhat od 9 do 17 hodin také na pracovišti informačních služeb. Zajímavé informace budou zveřejňovány i na Twitteru ČSÚ (@statistickyurad). Pod hashtagem #StatsDay2017 naleznete infografiky o dětských jménech či o srovnání České republiky s ostatními členskými státy EU. Na svém webu ČSÚ zveřejní digitální publikaci Eurostatu v českém jazyce zobrazující život žen a mužů v EU.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.