Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
logo EU a MMR
 
 
 
 
 
 
 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002652
 
Popis projektu:
V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci a k dovybavení odborných dílen a učebny ve středisku praktické výuky Na Švarcavě za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů podpořených oborů na trhu práce. Součástí projektu je také rekonstrukce nezbytného zázemí odborných dílen, zajištění konektivity a připojení k internetu a úprava venkovního prostranství.
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je modernizovat areál odborné výuky na SŠTŘ NV Na Švarcavě za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci areálu a k doplnění stávajícího vybavení odborných dílen o moderní technické vybavení a CNC stroje. Po realizaci projektu bude vybavení dílen odpovídat vybavení dílen na trhu práce. Součástí stavebních úprav rekonstrukce stávající infrastruktury školy je také zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bezbariérový přístup bude zajištěn od vstupu do školy k podpořeným odborným učebnám. Součástí projektu je také vybudování bezbariérového sociálního zařízení. 
 
Výsledky projektu:
Výstupem projektu bude modernizované středisko praktické výuky Na Švarcavě. Dále bude zajištěna konektivita střediska a připojení k internetu. Dojde také k úpravě venkovního prostranství.
 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
 
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.