Vyšlo nové číslo Zpravodaje IROP
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo první letošní číslo čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V něm se dozvíte například o zjednodušeném procesu předkládání žádostí o podporu na energeticky úsporná opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychlení jejich administrace. MMR zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále si můžete přečíst report z konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskutečnila 3. a 4. dubna 2017 v Hradci Králové. Na závěrečné straně zpravodaje naleznete přehled aktuálně otevřených výzev, do kterých můžete podávat své žádosti o finanční podporu z IROP. 
 
PDF Zpravodaj ke stažení
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.