Jak se čerpají dotace na území Královéhradeckého kraje?
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

V rámci pravidelného monitoringu čerpání evropských dotací jsme vytvořili souhrnný přehled čerpání evropských dotací za období 2007–2013 na území ČR a Královéhradeckého kraje včetně interaktivní mapové aplikace do úrovně obcí a zveřejnili finální databázi úspěšných projektů a žadatelů z fondů EU.

V novém programovém období 2014–2020 zveřejňujeme pravidelné monitorovací zprávy, dle kterých lze sledovat aktivitu a úspěšnost žadatelů z našeho kraje. Připravujeme pro Vás další rozšíření ve vazbě na národní a krajské dotace, ale především platformu pro sdílení dobré i špatné praxe při přípravě či realizaci Vašich projektů.

Více informací na webu „Regionem za projektem“.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.