Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 KHK
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Pro veřejnoprávní subjekty, které připravují projektové záměry naplňující cíle krajské RIS3 strategie bude dne 2. 5. 2017 vyhlášena výzva dotačního programu "Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje" (podmínky dotačního programu).

Dne 6. 4. od 14:30 do 16:00 proběhne v sídle Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, místnost P1.412 Františka Kupky, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), na kterém Vám zástupci Královéhradeckého kraje představí základní parametry dotačního programu a odpoví na otázky týkající se zpracování žádosti do tohoto dotačního programu.

Na semináři budou přítomni také RIS3 developři pro Královéhradecký kraj, se kterými mohou žadatelé konzultovat své připravované projektové fiše do tohoto dotačního programu.

Na tento seminář se lze registrovat prostřednictvím kontaktní osoby: Pavla Šubrta.

Projekt Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

OP_VVV_cz

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.