Aplikační sféra
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Pokud se podíváme na obory ekonomické činnosti CZ-NACE, které se nejvíce podílejí na regionálních výdajích firem na výzkum a vývoj, tak převažují činnosti v oborech IT/elektro/elektrotech, strojírenství, textilní a oděvní průmysl, gumárenský/plastový průmysl a přírodovědných oborech. Odvětví IT/elektro/elektrotech a strojírenství vykazovala po celé období 2012–2016 pozitivní růstový trend.

Výzkumné a vývojové aktivity firem se realizují například v oblasti informačních technologií/inženýrských činností (např. vývoj software, zpracování bigdata, vývoj a konstrukce komponent pro automotive/ strojírenství a vývoj/návrh/dodávky technologických celků pro průmyslové obory chemie, energetiky, koksárenství, potravinářství), v oblasti (opto)elektronických, elektrotechnických součástek a zařízení, vývoje strojů pro speciální účely (tiskařské stroje, stroje pro těžbu a stavebnictví, zemědělské stroje, celky pro farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku), vývoje ultralehkých letadel a výzkumu a vývoje kompositních materiálů, vývoje dílů pro motorová vozidla, výzkumu a vývoje textilních materiálů, výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků, vývoje pryžových a plastových materiálů, výzkumu v oblasti ovocnářství.

Identifikovaným problémem je nižší počet inovujících podniků.  Podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků v kraji se v Královéhradeckém kraji dle šetření CIS2012 a CIS2014 zvýšil na 43 %, což představuje 8. pozici v mezikrajském srovnání. Podíl podniků s technickou inovací vzrostl na 38,3 % (4. mezikrajská pozice). Podíl spolupracujících podniků s partnerem s EU nebo EFTA se také zvýšil a byl nejvyšší ze všech krajů ČR (23,3%). Internacionalizaci soukromého sektoru ilustruje podíl podniků, které obdržely veřejnou podporu z Rámcového programu pro VaV. Tento podíl vzrostl na 2,3 % (8. mezikrajská pozice).

Ze závěrů analýzy agentury CzechInvest týkající se projektů investičních pobídek realizovaných v Královéhradeckém kraji v období 1993–2017 vyplývá, že co do objemu pobídek jich nejvíce mířilo do RIS3 domény výroba dopravních prostředků (66,2%), strojírenství (9,3%) a pokročilé zemědělství (8,2%). Největší podíl projektů pobídek na nově vytvořených pracovních místech byl také v doménách výroba dopravních prostředků (71,6%) a strojírenství (9,3%).

 

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.