Poradenské místo Operačního programu Životní prostředí
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

CIRI navazuje na konzultační činnost poskytovanou v rámci celorepublikové sítě Regionálních poradenských a informačních míst Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) založením Poradenského místa Operačního programu Životní prostředí.

Poradenské místo nabízí podporu při rozvoji projektových záměrů v jednotlivých prioritních osách Operačního programu Životní prostředí, a to zejména těmito aktivitami:

 • iniciace projektových záměrů,
 • odborný doprovod při rozvoji záměrů do realizovatelných projektů,
 • finančně-technické poradenství pro žadatele,
 • spolupráce při přípravě žádosti o dotaci.

Pro projekty, které získají podporu, poradenské místo nabízí:

 • organizaci veřejných zakázek,
 • administraci projektu v elektronickém systému Benefill,
 • monitoring dotačních podmínek, implementaci změn do projektu,
 • dohled nad souladem projektu s podmínkami OPŽP,
 • zajištění publicity projektu,
 • zpracování žádostí o platbu,
 • závěrečné vyhodnocení akce.

Výše uvedené služby jsou nabízeny pro všechny prioritní osy OPŽP:

 • Prioritní osa 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 • Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • Prioritní osa 5. Energetické úspory.
Ing. Lenka Bacovská
místnost:N2.13mobil:+420 724 049 639
e-mail:bacovska@cirihk.cztelefon:+420 495 817 813
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.