Dopravní infrastruktura
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Rozvoj dopravní infrastruktury v programovacím období 2014-2020

Královéhradecký kraj v programovém období 2014 – 2020 realizuje projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

 Název projektu:  Reg. č. projektu:
 II/285 Nahořany  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000049
 II/303 Jetřichov - Broumov  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000005
 II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000022
 II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047
 II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259
 II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266
 II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000004
 II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
 II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov  CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000045
 
 

Rozvoj silniční infrastruktury v programovacím období 2007-2013

logo ROP
 
Projekty zaměřené na rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury jsou realizovány především prostřednictvím Regionálního operačního programu Severovýchod. V rámci naplnění cílů Regionálního operačního programu Severovýchod (oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury) jsou podporovány aktivity zaměřené na investice do regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě (jde o silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje), které vedou ke zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnějšímu připojení území na nadřazenou dopravní síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu a zároveň ke snížení nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a životní prostředí.
V rámci realizovaných projektů již  kraj zrekonstruoval desítky mostů, úseků komunikací a zrekonstruoval také několik úseků opěrných zdí.
Stoupací pruhy na vrchol PASA
Jednou z nejvýznamnějších staveb byl  projekt II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 – 25,5. Komunikace II/303 je jedinou spojnicí mezi Náchodem a Broumovem, po které proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek záchranářů. Její význam je pro celou oblast klíčový. V rámci projektu byl řešen nebezpečný úsek stoupání na vrchol  PASA.
 
Kvůli rozšíření průsmyku museli stavbaři vybudovat masivní násyp v bezmála jeden a půl kilometrové délce. Celkově tak bylo nutné jen kvůli vybudování násypů přemístit na 55 tisíc kubíků materiálu. Výška náspu v některých úsecích dosahuje až osmi metrů. Došlo také k vyztužení násypového tělesa geosyntetickými rohožemi. Rekonstrukce silnice vyšla na zhruba 89 milionů korun.
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.