Projekt Zaměstnaný absolvent
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
OP Z

Zaměstnaný absolvent

Základní informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646
Operační program:  Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu: Centrum investic, rozvoje a inovací
  Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 110 650,00 Kč
Dotace: 8 655 117,50 Kč
Doba realizace: 1. února 2017 – 30. listopadu 2018
 

Cílová skupina:

Absolventi středních škol a vyšších odborných škol mladší 25 let z Královéhradeckého kraje

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Dílčí cíle:

 • zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole, propojení spolupráce mezi školou a firmou;
 • získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů;
 • zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných praxí žáků (realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole), které podpoří získávání prvních pracovních zkušeností a návyků a přispějí tak dalšímu pracovnímu uplatnění těchto osob. Tomu bude předcházet poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce. V rámci projektu je plánováno zajištění odborné praxe pro přibližně 150 osob na dobu 2 – 3 měsíců u vhodných zaměstnavatelů a poradenské aktivity v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání pro přibližně 250 osob v rozsahu maximálně 12 hodin.

Aktivity projektu:

Projekt nabízí dvě hlavní aktivity:

Přehled zaregistrovaných pracovních pozic pro rok 2018 v okresech kraje:

Registrace do projektu:

 • Registrace do projektu již byla ukončena, v případě potřeby se obraťte na níže uvedené kontakty. Děkujeme za pochopení.

Kontakty:

 • Koordinátorka – kontaktní osoba pro poskytovatele praxí:

  Ing. Erika Javůrková, javurkova@komora-khk.cz, tel. 602 344 537

 • Koordinátorka – kontaktní osoba pro praktikanty:

  Ing. Klára Kolaciová, kolaciova@komora-khk.cz, tel. 736 752 505
   
Sledovat nás můžete také na Facebooku
 
Podmínky praxe:
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09mobil:+420 775 553 929
e-mail:hanusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 840
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.