Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Regionální stálá konference zajišťuje přípravu, schválení a realizaci Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje (RAP KHK). Regionální akční plán mapuje připravenost a schopnost subjektů efektivně využít finanční prostředky jak z evropských, tak z národních či krajských finančních zdrojů. RAP KHK má 6 prioritních tematických oblastí včetně jejich alokace. Každá oblast RAP se člení na aktivity, které představují soubor projektů podobného tematického zaměření. U každé aktivity se sleduje finanční náročnost, zdroje financování a období realizace. Součástí RAP je i identifikace aktivit, která nejsou podporována žádným dotačním titulem (tzv. bílá místa), včetně bariér čerpání finančních prostředků ze stávajících dotačních programů.

 
  • Aktuální verzi (k 18. 9. 2017) Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje si můžete stáhnout zde: textová část (PDF) / tabulková část (XLS)
  • Aktualizovanou přílohu č. 1 k Regionálnímu akčnímu plánu, Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 (krajské silnice), si můžete stáhnout zde.
  • Přílohu č. 2, Typologie území Královéhradeckého kraje dle územní dimenze, naleznete ke stažení zde.
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.