Nabízíme
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Spolupracujeme s výzkumnou i aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací.

 • Aplikujeme principy chytré specializace (RIS3) v regionu

 • Zpracováváme strategické a koncepční dokumentyVýzkum a inovace

 • Propojujeme výzkumnou a firemní sféru

 • Mapujeme výzkumné a podnikatelské prostředí regionu

 • Propagujeme výsledky výzkumu a inovací

 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci

 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje a inovací

 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice

 • Analyzujeme regionální trh práce

 • Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči realizujeme aktivity pro odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce a vznik nových pracovních příležitostí

 • Rozvíjíme oblast sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji pomocí konzultací, aktivit síťování vzdělávacího centra a evropských projektů

 

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.