Energetika
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Hlavní aktivity v oblasti energetiky 
  • Implementace a udržování systému energetického managmentu dle normy ČSN EN ISO 50001
  • Energeticky_managementVyužití metody EPC (energy performace contracting) pro financování energeticky úsporných opatření
  • Prosazování energeticky úsporných opatření při realizaci investičních akcí Královéhradeckého kraje a jeho organizací
  • Poskytování odborného technického a ekonomického posouzení a vyhodnocení využití dostupných technologií a dalších opatření v oblasti energetické účinnosti nemovitostí
  • Provozování energetického konzultačního a informačního místa
  • Spolupráce s Královéhradeckým krajem při naplňování cílů Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje
  • Elektromobilita - zapojení do pilotního fungování elektromobilů v organizacích Královehradeckého kraje
 
Zajímají Vás možnosti úspor v energetice?
Navštivte EKIM - Energetické konzultační a informační místo Královéhradeckého kraje - poradenství v oblasti úspory energií 
Zde se věnujeme bezplatnému poradenství pro širokou veřejnost, jednotlivé obce, popřípadě malé a střední podnikatele v problematice energetiky. 

Dotazy mohou být směřovány například do oblasti legislativy, spotřeby energií, zavádění energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie nebo možností čerpání dotací v oblasti energetiky. Odpovědi zajišťují kvalifikovaní pracovníci ve spolupráci se členy Krajské energetické skupiny, kterými jsou zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, zástupci nejvýznamnějších distributorů energií v kraji i odborníci z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Své dotazy můžete zaslat online pomocí formuláře níže nebo kontaktovat naše pracovníky.

Energetické konzultační a informační místo Královéhradeckého kraje
Ing. Lenka Bacovská
místnost:N2.13mobil:+420 724 049 639
e-mail:bacovska@cirihk.cztelefon:+420 495 817 813
Ing. Tereza Martincová
místnost:N2.32mobil:+420 702 024 629
e-mail:martincova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 805
Ing. Tomáš Hromádko
místnost:N2.32mobil:+420 725 027 793
e-mail:hromadko@cirihk.cztelefon:+420 495 817 827
Ing. Pavel Pernet
místnost:N2.32mobil:+420 724 762 096
e-mail:pernet@cirihk.cztelefon:+420 495 817 826
EKIM dotazový formulář
Váš dotaz
Váš email
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.