Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při RSK v červenci 2015
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Jednání se uskutečnilo 3. 7. 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Základní body jednání:
  • Úvodní slovo
  • Téma vzdělávání v RAP Královéhradeckého kraje
  • Aktuální stav ITI Hradecko - pardubické aglomerace v oblasti vzdělávání
  • Informace o připravě projektu Krajského akčního plánu vzdělávání
  • Aktuální informace k připravované výzvě KAP
  • Diskuse
 
Zápis z jednání >
Prezentace >
PS_Vzdelavani_3_7_2015_no2
PS_Vzdelavani_3_7_2015_no1
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.