Společné jednání pracovních skupin Obce a města a Venkov při RSK v květnu 2015
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Jednání se uskutečnilo 29. 5. 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Základní body jednání:
  • Informace z jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
  • Informace o přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje
  • Tvorba místních akčních plánů vzdělávání na území Královéhradeckého kraje
  • Pozice MAS v rámci podpory vzdělávání  2014-2020
  • Výstupy projektu „Obce sobě“
  • Příprava funkčních partnerství v Královéhradeckém kraji
 
Zápis z jednání >
Prezentace >
MAP2
MAP1
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.