Obce, regiony 2014 + , RSK
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Problematikou regionálního rozvoje se v rámci CIRI zabývají Centrum rozvoje a Centrum inovací, pracoviště složená ze zkušených odborných konzultantů a projektových manažerů s dlouhodobou praxí pod vedením RNDr. Zity Kučerové, Ph.D.

CIRI v oblasti regionálního rozvoje poskytuje komplexní služby na vysoké odborné úrovni:

 • zpracování strategických plánů, rozvojových koncepcí a tematických analýz, průzkumůstudií
 • tvorba a řízení integrovaných nástrojů
 • vytváření implementačních mechanismů rozvojových programů a strategických plánů, evaluační činnost, monitoring
 • poradenská, organizační, lektorská a expertní činnost v oblasti regionálního rozvoje, při tvorbě, koordinaci regionálních rozvojových projektů, rozvojových analýz, studií a plánů, dotačních zdrojů
 • konzultační činnost v oblasti sociálního podnikání
 • spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje
 • mezinárodní spolupráce na rozvojových aktivitách, výměna informací se zahraničními subjekty, metodická pomoc pro evropské regiony
 • spolupráce s partnery (agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy, kraji, vzdělávacími institucemi aj.) za účelem rozvoje regionu
 • spolupráce na dalších rozvojových aktivitách obcí a regionů Královéhradeckého kraje, zavádění místní Agendy 21, metodická pomoc pro regionální aktéry
 • spolupráce se Stálou kanceláří Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu
 • příprava obcí na programové období EU 2014+ a vytváření podmínek pro čerpání finanční prostředků Evropské unie

Vybrané reference:

 • Operační programy
  • Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013
  • Prováděcí dokument k ROP Severovýchod 2007-2013
  • Prováděcí dokument k ROP NUTS II Severozápad 2007-2013
  • Operační manuál NUTS II Severozápad 2007-2013
 • Obce a města
  • Strategický rozvojový plán města Jilemnice
  • Strategický plán města Týniště nad Orlicí
  • Strategický plán města Nové Město nad Metují
  • Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem
  • Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem – implementační část
  • Strategický plán rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách
  • Hlavní rozvojové směry obce Vysokov do roku 2020
 • Mikoregiony a regiony
  • Strategie rozvoje mikroregionu Novobydžovsko
  • Strategie rozvoje mikroregionu Cidlina
  • Rozvojový plán regionu Novopacka
  • Strategický plán rozvoje Jaroměřska
  • Strategický plán rozvoje Náchodska
  • Strategický plán rozvoje Smiřicka
  • Strategický plán rozvoje města Rychnov nad Kněžnou a zázemí
  • Integrovaná rozvojová strategie mikorregionu Policko
  • Aktualizace strategického plánu mikroregionu Třebechovicko
  • Aktualizace strategického plánu mikroregionu Urbanická Brázda
 • Integrované plány
  • Integrovaný plán rozvoje Města Hradec Králové
  • Integrovaný plán rozvoje města Náchod
  • Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období 2007 – 2013
  • Integrovaný plán rozvoje Broumovska na období 2007 – 2013
 • Místní akční skupiny
  • Integrovaná strategie regionu Společná Cidlina
  • Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje
 • Průzkumy a dotazníková šetření
  • Dotazníkové šetření "Příprava projektů v rámci SROP"
  • Průzkum podnikatelského prostředí města Hradec Králové
  • Analýza domovního a bytového fondu v Hradci Králové a zázemí
  • Průzkum veřejných prostor v centru Hradec Králové - Mapování chování a sčítání chodců
  • Vyhodnocení průzkumů veřejných prostorů města Hradec Králové a založení časových řad
  • Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel obce Vlkov, návrhy na využití budovy bývalé školy
 • Konference a semináře
  • Příležitosti pro malé obce v období 2007-13 v Královéhradeckém kraji
  • Rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji I. + II.
 • Publikační činnost
  • Příležitosti pro malé obce 2007 – 2013 (publikace + CD)
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.