Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje inovací a uspořádali v pátek 24. října 2014 konferenci na téma „Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020“. Konference se konala v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, uskutečnila se pod záštitou 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. Zúčastnilo se více než 250 posluchačů a diskutujících.

Konference byla určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU. Zúčastnili se i další regionální aktéři - nejen ze sféry veřejné správy.

IMG_8398
IMG_8385
IMG_8381
IMG_8378
Další fotografie zde.

Hlavními tématy konference byly aktuální informace o stavu přípravy a nastavení výzev pro čerpání v novém programovém období EU 2014-2020. Na konferenci vystoupila Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Zazněly nové informace, týkající se regionální politiky ve vazbě na programové období 2014-2020. Byly představeny možnosti podpory rozvoje měst a obcí, zejména podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byly prezentovány nové role úřadů regionálních rad v programovém období 2014-2020. Také byla na konferenci představena koncepce Regionální stálé konference, aktuální stav příprav Královéhradeckého kraje, integrovaná strategie Hradecko-pardubické aglomerace ad.

Kontaktní e-mail rozvoj@cirihk.cz.

Prezentace z konference:
Letáky z konference:
  • Centrum investic, rozvoje a inovací
  • Energetické konzultační a informační místo
  • Integrovaný regionální operační program
  • Operační programy na programové období 2014 - 2020
  • Platforma investic, rozvoje a inovací
eu
Aktuálně
Archiv aktualit