Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali konferenci Příležitosti pro region v období 2014-2020 v pátek 16. října 2015 od 9:00 do 13:00 (v hlavním sále Filharmonie Hradec Králové). Akce se konala pod záštitou náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.

Konference byla určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU.
 
Přítomným zástupcům obcí byla předána nová rozsáhlá publikace PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2014 - 2020 zpracovaná CIRI (níže ke stažení).

Prezentace přednášejících:
Publikace Příležitosti pro region 2014 - 2020:
Aktuálně
Archiv aktualit