Pracovní skupiny Obce a města + Venkov

Jednání a dokumenty pracovních skupin Obce a města + Venkov při Regionální stálé konferenci KHK

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Obce a města + Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v pátek 15. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Obce a města + Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pondělí 19. listopadu 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové v EA Hotelu Tereziánský dvůr.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

ZÁŘÍ 2017

Společné jednání pracovních skupin „Obce + města “ a „Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 18. září 2017 od 13:00 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace z regionální i národní úrovně v oblasti regionálního rozvoje
 • Aktuality Regionální stálé konference KHK – výstupy a doporučení
 • Výsledky mapování zájmu obcí o chytrá řešení a další kroky
 • Program obnovy venkova a dotace KHK na roky 2018+
 • Regionální analýzy, průzkumy a mapování
 • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
 • Další, diskuze a závěr
 
Dokumenty z jednání:

DUBEN 2017

Společné jednání pracovních skupin Obce a Města + Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 3. dubna 2017 od 13:00 v Hradci Králové. Jednání navazovalo na setkání Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
 • Výstupy tematických pracovních skupin
 • Absorpční kapacita regionu, bílá místa
 • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro obce
 • Monitoring čerpání dotací, bariéry
 • Podněty na poskytovatele dotací
 • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
 • Akční plány vzdělávání - KAP a MAP
 • A další
 
Dokumenty z jednání:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.