Pracovní skupina Zaměstnanost

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Zaměstnanost při Regionální stálé konferenci KHK

Duben 2019

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 9. dubna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Návrhová část Strategie zaměstnanosti 2021+
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Leden 2019

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání, Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ a Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Prosinec 2018

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v pondělí 10. prosince 2018 od 10:00 hod. v Hradci Králové na Úřadu práce ČR.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Návrh vize, globálních cílů a prioritních oblastí – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové v EA Hotelu Tereziánský dvůr.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:
Prezentace a výstupy z jednání PS Zaměstnanost jsou k dispozici rovněž zde.
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.