Pracovní skupina Vzdělávání

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci KHK

Listopad 2019

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 12:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.905 Karla Poláčka.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Projednání dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK II
 • Projednání aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury
 • Představení projektového záměru I-KAP II
 • Další, diskuze a závěr
 
Podklady ke stažení:

Duben 2019

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 9. dubna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Návrhová část Strategie zaměstnanosti 2021+
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Leden 2019

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání, Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ a Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Prosinec 2018

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v pondělí 10. prosince 2018 od 10:00 hod. v Hradci Králové na Úřadu práce ČR.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Návrh vize, globálních cílů a prioritních oblastí – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání a Zaměstnanost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové v EA Hotelu Tereziánský dvůr.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Říjen 2018

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 od 15:30 v Hradci Králové, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338.
 
Hlavními body jednání byly:
 
•    Rámec pro investice do infrastruktury KAP pro oblast speciálního školství
•    Aktuální informace k realizaci projektu KAP a projektu I-KAP
•    Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
•    Další, diskuze a závěr
 
Aktuální informace k projektu KAP KHK naleznete zde.
 
Dokumenty z jednání:

Září 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 20. září 2017 od 8:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstva N2.906.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP rozvoje vzdělávání KHK
 • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a přípravě projektu I-KAP
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
 • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
 • Další, diskuze a závěr (cca ve 10:30 hod.)
 
Aktuální informace k projektu KAP KHK na www.kr-kralovehradecky.cz.
 
Dokumenty z jednání:

Leden 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 24. ledna 2017 od 13 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad KHK, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906. Hlavním bodem jednání bylo projednání aktualizovaného Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP).
Dokumenty z jednání:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.