Pracovní skupina VVI a podnikání

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Výzkum, inovace a podnikání při Regionální stálé konferenci KHK

Leden 2019

Společné jednání pracovních skupin „Vzdělávání, Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ a Strategie zaměstnanosti se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
  • Návrh cílů a opatření – pracovní část
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Jednání pracovní skupiny „Výzkum, inovace a podnikání“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 14:00 hod. v Hradci Králové v EA Hotelu Tereziánský dvůr.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy analytické části strategie
  • SWOT, problémy – pracovní část
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:
Informace a výstupy z jednotlivých setkání PS Výzkum, inovace a podnikání jsou také pravidelně publikovány na webu proinovace.cz.
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.