Pracovní skupina Sociální oblast

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Sociální oblast při Regionální stálé konferenci KHK

Únor 2019

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast + Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo ve čtvrtek 7. února 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
  • Návrh cílů a opatření – pracovní část
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Společné jednání pracovních skupin „Sociální oblast + Zdraví a bezpečnost“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 2. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy analytické části strategie
  • SWOT, problémy – pracovní část
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Sociální oblast při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 29. března 2017 od 10:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktuální informace RSK z regionální i národní úrovně
  • Absorpční kapacita regionu 2017+, „bílá místa“
  • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro sociální oblast
  • Monitoring dotací na území kraje, bariéry čerpání
  • Sociální oblast v integrovaných nástrojích MAS
  • Mapování Agentury pro sociální začleňování
  • Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
  • Podněty z regionu na poskytovatele dotací
  • A další
 
Prezentace ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.