Pracovní skupina Kultura

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Kultura při Regionální stálé konferenci KHK

Únor 2019

Jednání pracovní skupiny „Kultura“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v 6. února 2019 v Hradci Králové v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v HK.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
  • Návrh cílů a opatření
  • Připravovaná krajská strategie Kultura
  • Chytrý region
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.