Pracovní skupina Doprava

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Doprava při Regionální stálé konferenci KHK

Březen 2019

Jednání pracovní skupiny „Doprava“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v pátek 15. března 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy z jednání RSK a příprava regionu 2021+
 • Projednání návrhové části – opatření, aktivity,…
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Leden 2019

Jednání pracovní skupiny „Doprava“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v pátek 18. ledna 2019 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Říjen 2018

Jednání pracovní skupiny „Doprava“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 26. října 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Dokumenty ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Doprava při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pátek 24. března 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
 • Absorpční kapacita regionu, „bílá místa“
 • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro dopravu
 • Monitoring dotací v kraji, bariéry čerpání
 • Aktualizace seznamu silnic IROP 1.1 v KHK
 • Doprava v integrovaných nástrojích ITI a MAS

Dokumenty ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.