Pracovní skupina Cestovní ruch

Jednání a dokumenty pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci KHK

Leden 2019

Na začátku roku 2019 vznikla nová pracovní skupina Kultura. Na ni se tak přesunulo příslušné tematické těžiště.
 
Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v úterý 15. ledna 2019 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve středu 14. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v Hradci Králové.
 
Hlavními tématy byly:
 
 • Aktuální informace RSK KHK
 • Hodnocení projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v KHK – soulad s regionálními strategiemi
 • Venkovská turistika a agroturistika
 • Představení MICE (meetings, incentives, konference, events)
 • Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce
 • Informace z MMR
 • Dotační tituly KHK
 • Marketingové aktivity úseku Cestovní ruch v 1. pol. 2017
 • Různé a závěry
 
Prezentace a písemný záznam z jednání ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.