Leden 2019

Na začátku roku 2019 vznikla nová pracovní skupina Kultura. Na ni se tak přesunulo příslušné tematické těžiště.
 
Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ proběhlo v úterý 15. ledna 2019 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy RSK – vize, globální cíl, strategické priority
 • Návrh cílů a opatření – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Listopad 2018

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve středu 14. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v Hradci Králové.
 
Hlavními tématy byly:
 
 • Aktuální informace RSK KHK
 • Hodnocení projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v KHK – soulad s regionálními strategiemi
 • Venkovská turistika a agroturistika
 • Představení MICE (meetings, incentives, konference, events)
 • Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce
 • Informace z MMR
 • Dotační tituly KHK
 • Marketingové aktivity úseku Cestovní ruch v 1. pol. 2017
 • Různé a závěry
 
Prezentace a písemný záznam z jednání ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.