Cílem projektu je podpora domácího i příjezdového cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji prostřednictvím nastavení správných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v kraji a marketingových aktivit, spojených s informovaností o významných aktivitách, atraktivních lokalitách a jejich propagací. To vše za účelem zvýšení návštěvnosti, konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje na trhu cestovního ruchu a nastavením možností pro rozvoj podnikatelských aktivit v cestovním ruchu.
Aktivity projektu:
1. Zpracování strategických směrů rozvoje a způsoby jejich naplňování
2. Podpora významného cestovní produktu "cykloturistika"
     • zhotovení cyklokompletu šesti cykloturistických map s vyznačením cyklotras a cyklostezek na území Královéhradeckého kraje
3. Zlepšení přenosu informací směrem k laické i odborné veřejnosti, zvýšení povědomí o potenciálu Královéhradeckého kraje a turistických destinací na jeho území
     • vydání a distribuce Turistických novin Královéhradeckého kraje pro zimní sezonu 2014/2015 a pro sezónu jaro-léto 2015 
     • zpracování a distribuce Newsletteru Královéhradeckého kraje
Newsletter 1_2014
Newsletter 1_2014
Newsletter 2_2014
Newsletter 2_2014
Newsletter 3_2015
Newsletter 3_2015
4. Podpora prezentace a propagace Královéhradeckého kraje
     • Vytvoření informačních skládaček
     • Vytvoření setů propagačních předmětů
Aktuálně
Archiv aktualit