bulPavel Bulíček vystudoval Univerzitu Hradec Králové a následně pracoval jako softwarový analytik. Od roku 2020 působí na pozici prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, kde je zodpovědný na oblast inovací, investic a informačních technologií. Je představitelem vedení v systému energetického managementu Královéhradeckého kraje, na jehož fungování se aktivně podílí, například zavedením systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií a médií (elektřina, plyn, teplo, voda) v krajských organizacích.