Partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti Pakt zam 01 06 2016představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Dohoda o partnerství

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity: celkem sedm signatářů dne 24.6.2016 podepsalo dohodu o partnerství:
  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika - Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací
Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Pakt zaměstnanosti v praxi

Zaměstnaný absolvent

Jednou z prvních aktivit Paktu zaměstnanosti KHK je realizace projektu „Zaměstnaný absolvent“, který své aktivity zaměřuje na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. Studentům bezprostředně po absolutoriu budou nabídnuty odborné praxe/stáže ve firmách, které podpoří získání jejich prvních pracovních zkušeností. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit projektu budou také informační akce pro studenty z cílové skupiny, vzdělávání a poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce.

Projekt se uchází o financování z Operačního programu Zaměstnanost. V září 2016 byla podána žádost o spolufinancování a nyní probíhá proces hodnocení.

Observatoř trhu práce - KOMPAS

Projekt je připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jeho hlavním cílem je vytvořit funkční predikační systém potřeb trhu práce a to jak na národní, tak na regionální úrovni a také rozšířit odborné pracoviště pro monitorování a predikci trhu práce na MPSV.

Aktivity signatářů

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016 

Celokrajská roadshow zaměřená na prezentaci středních škol a zaměstnavatelů, jejímž cílem je zjednodušení výběru středních škol, motivace žáků, informace pro rodiče. Součástí celokrajské akce je i Veletrh pracovních příležitostí, soutěž talent pro firmy T-profi a ocenění nejlépe spolupracujících firem a středních škol Firma škole, škola firmě. Roadshow bude probíhat v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně a, samozřejmě i, v Hradci Králové.

Akci organizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partnerem je Úřad práce ČR. Podrobný harmonogram a program na www.vybirampraci.cz.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Hanušová
tel.: 495 817 840
mobil: 775 553 929

Více o Paktu zaměstnanosti zde.

Aktuálně
Archiv aktualit