Problematikou regionálního rozvoje se v rámci CIRI zabývají Centrum rozvoje a Centrum inovací, pracoviště složená ze zkušených odborných konzultantů a projektových manažerů s dlouhodobou praxí pod vedením RNDr. Zity Kučerové, Ph.D.

CIRI v oblasti regionálního rozvoje poskytuje komplexní služby na vysoké odborné úrovni:

 • zpracování strategických plánů, rozvojových koncepcí a tematických analýz, průzkumůstudií
 • tvorba a řízení integrovaných nástrojů
 • vytváření implementačních mechanismů rozvojových programů a strategických plánů, evaluační činnost, monitoring
 • poradenská, organizační, lektorská a expertní činnost v oblasti regionálního rozvoje, při tvorbě, koordinaci regionálních rozvojových projektů, rozvojových analýz, studií a plánů, dotačních zdrojů
 • konzultační činnost v oblasti sociálního podnikání
 • spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje
 • mezinárodní spolupráce na rozvojových aktivitách, výměna informací se zahraničními subjekty, metodická pomoc pro evropské regiony
 • spolupráce s partnery (agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy, kraji, vzdělávacími institucemi aj.) za účelem rozvoje regionu
 • spolupráce na dalších rozvojových aktivitách obcí a regionů Královéhradeckého kraje, zavádění místní Agendy 21, metodická pomoc pro regionální aktéry
 • spolupráce se Stálou kanceláří Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu
 • příprava obcí na programové období EU 2014+ a vytváření podmínek pro čerpání finanční prostředků Evropské unie

Vybrané reference:

 • Operační programy
  • Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013
  • Prováděcí dokument k ROP Severovýchod 2007-2013
  • Prováděcí dokument k ROP NUTS II Severozápad 2007-2013
  • Operační manuál NUTS II Severozápad 2007-2013
 • Obce a města
  • Strategický rozvojový plán města Jilemnice
  • Strategický plán města Týniště nad Orlicí
  • Strategický plán města Nové Město nad Metují
  • Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem
  • Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem – implementační část
  • Strategický plán rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách
  • Hlavní rozvojové směry obce Vysokov do roku 2020
 • Mikoregiony a regiony
  • Strategie rozvoje mikroregionu Novobydžovsko
  • Strategie rozvoje mikroregionu Cidlina
  • Rozvojový plán regionu Novopacka
  • Strategický plán rozvoje Jaroměřska
  • Strategický plán rozvoje Náchodska
  • Strategický plán rozvoje Smiřicka
  • Strategický plán rozvoje města Rychnov nad Kněžnou a zázemí
  • Integrovaná rozvojová strategie mikorregionu Policko
  • Aktualizace strategického plánu mikroregionu Třebechovicko
  • Aktualizace strategického plánu mikroregionu Urbanická Brázda
 • Integrované plány
  • Integrovaný plán rozvoje Města Hradec Králové
  • Integrovaný plán rozvoje města Náchod
  • Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období 2007 – 2013
  • Integrovaný plán rozvoje Broumovska na období 2007 – 2013
 • Místní akční skupiny
  • Integrovaná strategie regionu Společná Cidlina
  • Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje
 • Průzkumy a dotazníková šetření
  • Dotazníkové šetření "Příprava projektů v rámci SROP"
  • Průzkum podnikatelského prostředí města Hradec Králové
  • Analýza domovního a bytového fondu v Hradci Králové a zázemí
  • Průzkum veřejných prostor v centru Hradec Králové - Mapování chování a sčítání chodců
  • Vyhodnocení průzkumů veřejných prostorů města Hradec Králové a založení časových řad
  • Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel obce Vlkov, návrhy na využití budovy bývalé školy
 • Konference a semináře
  • Příležitosti pro malé obce v období 2007-13 v Královéhradeckém kraji
  • Rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji I. + II.
 • Publikační činnost
  • Příležitosti pro malé obce 2007 – 2013 (publikace + CD)
Aktuálně
Archiv aktualit