Jsme vaším regionálním partnerem a průvodcem nejen ve světě dotací

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí. RSK byly založeny ve všech krajích za účelem koordinace územní dimenze – možnost koncentrovat finanční prostředky EU, ČR a kraje ve specifických typech území podporující jejich konkurenceschopnost a zohledňující vyrovnání územních disparit. RSK Královéhradeckého kraje byla založena v roce 2014 jako první v ČR a její zasedání se řídí statutem a jednacím řádem.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje:

  • mapuje potřeby území a sleduje absorpční kapacitu kraje
  • spolupracuje s významnými regionálními aktéry a partnery
  • identifikuje podněty na poskytovatele dotací a další resorty
  • informuje o aktuálním dění v oblasti regionální a dotační politiky
 

Projekt Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III., reg.č.: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000223, je spolufinancován Evropskou unií.

 
Cíl projektu: Podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území. 
 
OPTP_CZ_RO_B_C RGB_
Aktuálně - Regionální stálá konference