Modernizace nemocnice Rychnov nad Kněžnou - jeden z nevýznamnějších dílčích projektů v rámci zóny

Současný stav -  stávající prostory akutní péče i prostory jednotlivých oddělení nemocnice v Rychnově n K jsou morálně a fyzicky zastaralé, dožívají, většina sálů, JIP a ARO jsou na konci životnosti, jednotlivá oddělení v nemocnici jsou rozmístěna v jednotlivých objektech v areálu a pacienti jsou mezi nimi převáženi ve venkovním prostředí, v lůžkové části jsou pokoje pro pacienty prostorově nevyhovující bez vlastního hygienického zařízení

Cíl -  ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu DIGP na ploše stávajícího parkoviště přistavět pětipodlažní přístavbu s vnitřním spojením do stávajícího objektu, čímž bude vytvořen homogenní monoblok jeden funkční celek dojde k výrazným provozně ekonomickým úsporám, optimálně se využije stávající personální kapacita bez potřeby jejího navýšení, budou odděleny cesty akutních a urgentních pacientů od cest plánovaných a ambulantních pacientů a návštěv

Přínos -  jednotná lokalizace akutních ambulancí, vybudování urgentního příjmu, vybudování nových moderních kapacit centrálních operačních sálů, nové ARO, multidisciplinární JIP, optimalizace lůžkových oddělení a centrální sterilizace

 

Název akce

Odhadované náklady

monoblok urgentního příjmu dle PD 

 485 mil. Kč           

komunikace, parkovací plochy a úprava plochy pro přistávání vrtulníku, objekt medicinálních plynů a jejich rozvody, objekt trafostanice, rozšíření energocentra a areálové rozvody elektro, inženýrské sítě

 172 mil. Kč  

zdravotnická technologie dle PD

 192 mil. Kč

náklady na autorský dozor

 1,5 mil. Kč

náklady na zajištění TDS a BOZP (předpoklad)

 14,5 mil. Kč     

CELKEM

 865 mil. Kč

  •  státní dotace dle Usnesení vlády ČR

 300 mil. Kč

  •  vlastní zdroje Královéhradeckého kraje

 565 mil. Kč

 

Další investice v Rychnovské nemocnici

„Snížení energetické náročnosti ONN areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, pavilon DIGP“ - 35 00 mil Kč

Modernizace porodních sálů v pavilonu DIGP v Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou - 18 00 mil Kč

připravovaná revitalizace ČOV v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - 25 00 mil Kč

 

 

Vizualizace nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Nemocnice letecký snímek
Nemocnice 5
Nemocnice 4
Nemocnice 3
Nemocnice 2
Nemocnice 1