Do praxe bez bariér Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventů s nižším středním odborným vzděláním. Zjistit více Rozvoj regionálního partnerství II. Cílem projektu je zajištění procesů plánování sociálních služeb, nastavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, zavedení koordinačních rolí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení. Zjistit více Rozvoj dostupnosti a kvality soc. služeb VII Projekt je zaměřen na podporu zvyšování kvality sociálních služeb, podporu zadavatelů a poskytovatelů, veřejných opatrovníků a činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Zjistit více Služby sociální prevence v KHK V Cílem projektu je zajistit dostupnost 10 sociálních služeb. Podpořeny budou služby, které se zaměřují na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje. Zjistit více Služby sociální prevence v KHK VI Cílem projektu je zajistit dostupnost 27 sociálních služeb. Podpořeny budou služby, které se zaměřují na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje. Zjistit více Komunitní sl. pro osoby se zdrav. postižením v KHK Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb chráněného bydlení v celkové kapacitě 29 lůžek poskytovaných v komunitě, které vznikly po transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. Zjistit více Rozvoj syst. hospodaření s energií v KHK Cílem projektu je rozvoj stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy EN ISO 50001:2019, zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a neustálé zlepšování (snižování) spotřeb energií. Zjistit více
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.