Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

Projekt zajistí dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Projekt podpoří v období od 1.1.2013 do 31.12.2014 celkem 22 služeb sociální prevence, které byly vybrány s ohledem na inovativní trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením a probíhající reformu systému péče o ohrožené děti.

Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III

zajistí vybrané služby sociální prevence obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit. Jedná se o terénní program specificky zaměřený na sociálně vyloučené romské lokality a o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III

je zaměřen na podporu procesu zavádění víceletého financování, podporu poskytovatelů při rozvoji kvality sociálních služeb a tvorbu podkladů pro další strategické směřování sociálních služeb v kraji. Hlavím cílem projektu je zabezpečit stabilitu, kvalitu a efektivitu sociálních služeb a vytváření podmínek pro poskytování služeb v přirozené komunitě.

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV

cílem projektu je posílit podporu osob ohrožených sociálním vyloučením v komunitě prostřednictvím podpory komunitních sociálních služeb, zkvalitnit výkon sociální práce, posílit roli místních zadavatelů, rozvoje kvality sociálních služeb a zefektivnit nástroje systémového řízení Sítě sociálních služeb.

Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II

 Cílem projektu je zvýšení poptávky turistů po aktivitách cestovního ruchu a atraktivitách Královéhradeckého kraje prostřednictvím marketingové prezentace a propagace kraje jako celku.

Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje

Cílem projektu je zkvalitnění lidských zdrojů a aplikace moderních metod vedoucích k jejich efektivnějšímu využívání v rámci krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

Projekt zajistí dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Projekt podpoří v období od 1.1.2014 do 30.9.2015 celkem 52 služeb sociální prevence, které byly vybrány s ohledem na inovativní trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením a probíhající reformu systému péče o ohrožené děti.

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Cílem projektu je podpora domácího i příjezdového cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji prostřednictvím nastavení správných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v kraji a marketingových aktivit, spojených s informovaností o významných aktivitách, atraktivních lokalitách a jejich propagací. To vše za účelem zvýšení návštěvnosti, konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje na trhu cestovního ruchu a nastavením možností pro rozvoj podnikatelských aktivit v cestovním ruchu.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Potřeby obyvatel, které je nutné řešit prostřednictvím sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje, se neustále vyvíjí. Proto Královéhradecký kraj navazuje ve financování sociálních služeb v řadě již čtvrtým individuálním projektem „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb V 

Individuální projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) celkovou částkou 10 708 366,45 Kč, jeho realizace potrvá od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2018.

 Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 

Cílem projektu je zajištění procesů plánování sociálních služeb, nastavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, zavedení koordinačních rolí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Aktuálně
Archiv aktualit