Neinvestiční projekty
Neinvestiční projekty
Neinvestiční projekty
Neinvestiční projekty

V rámci neinvestičních projektů se Centrum investic, rozvoje a inovací zabývá následujícími oblastmi:

 

Oblast

Popis

Zaměstnanost

Zaměstnaný absolvent, Do praxe bez bariér

Sociální služby   

Poskytování 48 sociálních služeb (převážně azylové domy a sociální rehabilitace) u 36 poskytovatelů např. OCH HK, Pferda z.ú., Barevné domky Hajnice, FCH DKnL, Skok do života o.p.s.

 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK

 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK

Zdravotnictví

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov

Veřejná správa

Rozvoj KHK chytře, efektivně, s prosperitou

 

Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK