Spolupracujeme s výzkumnou i aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací.

 • Aplikujeme principy chytré specializace (RIS3) v regionu

 • Zpracováváme strategické a koncepční dokumentyVýzkum a inovace

 • Propojujeme výzkumnou a firemní sféru

 • Mapujeme výzkumné a podnikatelské prostředí regionu

 • Propagujeme výsledky výzkumu a inovací

 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci

 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje a inovací

 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice

 • Analyzujeme regionální trh práce

 • Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči realizujeme aktivity pro odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce a vznik nových pracovních příležitostí

 • Rozvíjíme oblast sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji pomocí konzultací, aktivit síťování vzdělávacího centra a evropských projektů

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.