mgr.-martin-ander-ph.d.jpgMgr. Martin Ander, Ph.D. je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi lety 2006-2018 působil osm let v pozici náměstka primátora města Brna pro rozvoj a životní prostředí. Věnoval se mimo jiné zavedení energetického managementu a komplexních energetických renovací městských budov či přípravě energetické koncepce města. Od roku 2019 působí ve Svazu moderní energetiky, kde se věnuje otázkám energetických společenství a podpory aktivních zákazníků, včetně výzkumu zahraniční praxe.