Cílem našeho konzultačního místa je propojovat výzkumnou a aplikační sféru, a to pomocí následujících činností: 
 
  • Monitoring a evaluace regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje
  • Strategické plánování včetně přístupu chytré specializace (RIS3), odborných studií a terénních šetření
  • Spoluřízení regionálního výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje 
  • Propagace klíčových hráčů regionálního inovačního systému
  • One-stop-shop vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji
  • Event management, facilitace a networking – oborová a mezioborová setkání klíčových hráčů, organizace odborných seminářů
  • Internacionalizace výzkumných organizací a firem z regionu