Cílem našeho konzultačního místa je propojovat výzkumnou a aplikační sféru, a to pomocí následujících činností: 
 
 • Vyhodnocování socioekonomických dopadů průmyslových zón do území
 • Strategické plánování včetně přístupu chytré specializace (RIS3), odborných studií a terénních šetření
 • Monitoring a evaluace regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje
 • Event management, facilitace a networking – oborová a mezioborová setkání klíčových hráčů, pitch events, organizace odborných seminářů
 • Monitorování a aktualizace databáze investičních příležitostí a brownfields v Královéhradeckém kraji
 • Projektové a finanční řízení
 • One-stop-shop vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji (rozcestník, zprostředkování kontaktů)
 • Internacionalizace výzkumných organizací a firem z regionu
 • Propagace klíčových hráčů regionálního inovačního systému
 • Spoluřízení regionálního výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje
 • Spolupráce na řízení Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje