Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a rozvoj inovačního prostředí

V rámci CIRI jsme od ledna 2012 spustili konzultační místo, které si klade za cíl propojovat výzkumnou a aplikační sféru pomocí následujících činností: 
 
  • Strategické plánování včetně přístupu chytré specializace (RIS3), odborných studií a terénních šetření
  • Monitoring a evaluace regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje
  • Event management, facilitace a networking – oborová a mezioborová setkání klíčových hráčů, pitch events, organizace odborných seminářů
  • Monitorování a aktualizace databáze investičních příležitostí a brownfields v Královéhradeckém kraji
  • Projektové a finanční řízení
  • One-stop-shop vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji (rozcestník, zprostředkování kontaktů)
  • Internacionalizace výzkumných organizací a firem z regionu
  • Propagace klíčových hráčů regionálního inovačního systému
  • Spoluřízení regionálního výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje
  • Spolupráce na řízení Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje
    
 Kontakt  Telefon  E-mail
 Mgr. Jana Žaludová  +420 945 817 810 zaludova@cirihk.cz
 Ing. Pavel Šubrt  +420 495 817 828  subrt@cirihk.cz
Aktuálně
Archiv aktualit