Úsek inovací se soustředí na podporu výzkumu a inovací v kraji. Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů se věnuje přípravě Královéhradeckého kraje na programové období EU 2021+ v kontextu výzkumu, vývoje a inovací, což jsou témata důležitá pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti EU a jejich regionů.
Mezi hlavní činnosti spadá aktualizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje do roku 2020; zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; implementace principů inteligentní specializace (RIS3) v regionu; kroky směřující k rozvoji Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje; spolupráce na řízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje; spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací; informativní činnost v oblasti komunitárních programů.
Jednou z oblastí, kterým se Úsek inovací věnuje, je podnikání. Úsek mimo jiných provozuje Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro rozvoj inovačního prostředí či Regionální centrum podpory sociálního podnikání.
 
 
 Výzkum a inovace
 
 
Oddělení inovací
Mgr. Jana Žaludová
vedoucí Oddělení inovací a RIS3 manager
místnost:mobil:+420 725 352 237
e-mail:zaludova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 810
Ing. Daniela Antropiusová
odborná konzultantka
místnost:N1.14mobil:+420 720 026 499
e-mail:antropiusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 828
Mgr. Jakub Semerád
odborný konzultant
místnost:N1.14mobil:+420 720 404 206
e-mail:semerad@cirihk.cztelefon:+420 495 817 846
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.