Daniel VšetečkaZita KučerováOddělení rozvoje a inovací vede Zita Kučerová. Oddělení je tvořeno dvěma úseky - Úsekem rozvoje a Úsekem inovací.
Úsek inovací se soustředí na podporu výzkumu a inovací v kraji. Daniel Všetečka řídí pětičlenný tým developerů, inovátorů a projektových manažerů. Hlavní doménou, které se věnují, je příprava Královéhradeckého kraje na programové období EU 2014+ v kontextu výzkumu, vývoje a inovací, což jsou témata důležitá pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti EU a jejich regionů.
Mezi hlavní činnosti spadá aktualizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje do roku 2020; zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; implementace principů inteligentní specializace (RIS3) v regionu; kroky směřující k rozvoji Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje; spolupráce na řízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje; spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací; informativní činnost v oblasti komunitárních programů.
Jednou z oblastí, kterým se Úsek inovací věnuje, je podnikání. Úsek mimo jiných provozuje Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro rozvoj inovačního prostředí či Regionální centrum podpory sociálního podnikání.
 
 
 Výzkum a inovace
 
 
Oddělení rozvoje a inovací
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
vedoucí Oddělení rozvoje a inovací
místnost:N2.38amobil:+420 724 540 546
e-mail:kucerova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 803
Úsek inovací
Daniel Všetečka, MSc.
vedoucí Úseku inovací
místnost:N2.07mobil:+420 720 404 204
e-mail:vsetecka@cirihk.cztelefon:+420 495 817 810
Ing. Jana Smetanová
odborná konzultantka
místnost:N2.01mobil:+420 724 971 702
e-mail:smetanova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 854
Mgr. Kateřina Švecová
odborná konzultantka
místnost:N1.14mobil:+420 725 460 948
e-mail:svecova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 825
Ing. Daniela Antropiusová
odborná konzultantka
místnost:N1.14mobil:+420 720 026 499
e-mail:antropiusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 828
Mgr. Šárka Bartošová
odborná konzultantka
místnost:N2.36mobil:+420 702 015 540
e-mail:bartosova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 820
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.