Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb chráněného bydlení v celkové kapacitě 29 lůžek poskytovaných v komunitě, které vznikly po transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny.

V květnu a červnu 2020 zahájila provoz tři chráněná bydlení v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí. Svůj nový domov v rekonstruovaných rodinných domcích najde celkem 18 uživatelů se zdravotním postižením, kteří přejdou z ústavních služeb v Kvasinách a Rychnově nad Kněžnou. Provoz těchto zařízení je podpořen z prostředků projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji, který realizuje Královéhradecký kraj. Projekt podpoří i dvě zařízení chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem, kde žije 11 osob se zdravotním postižením. Služby budou nastaveny tak, aby docházelo k posilování kompetencí uživatelů potřebných k samostatnému životu.

Cílem projektu „Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“ je zajistit dostupnost sociálních služeb chráněného bydlení v celkové kapacitě 29 lůžek poskytovaných v komunitě, které vznikly po transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. Projekt přispěje k rozšíření sítě chráněného bydlení o 18 lůžek a ke změně způsobu poskytování služby chráněné bydlení u 11 lůžek. Převážná část lůžek je totiž provozována v zařízeních ústavního typu.

Zajištění chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením ÚSP Kvasiny, zahájila poskytování sociální služby pro muže a ženy s mentálním postižením v novém chráněném bydlení v Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí. Získali zde nový domov s vlastním pokojem. Každý dům má dvě domácnosti. Jednu domácnost obývají tři klienti. K dispozici mají koupelnu, toalety, místnost s pračkou a sušičkou, vybavenou kuchyň s jídelnou a obývákem, televizi, počítač s připojením na internet, zahradu.

Již v roce 2014 proběhla transformace pobytových služeb domova pro osoby se zdravotním postižením v Hajnici. Na základě této transformace vznikla síť chráněných bydlení na území okresu Trutnov. V roce 2019 došlo k vyhodnocení nastavení této sítě sociálních služeb a byly provedeny změny ve způsobu zajištění některých služeb. Součástí této změny byl přechod části uživatelů mimo pobytové služby do běžných bytů s využitím služby podpora samostatného bydlení. Část uživatelů se přestěhovalo a v jednom z chráněných bydlení byla snížena podpora pracovníků na 12 hodin z původních 24 hodin. Změny v chráněném bydlení ve Dvoře Králové nad Labem nově zahrnují úpravu vstupu do domu a přístupu na zahradu pro klienty s kompenzačními pomůckami a zhoršenou mobilitou vč. úpravy bezbariérového sociálního zařízení.

Projekt je realizován od ledna 2020 a bude ukončen v červnu 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu činí více jak 41 milionů Kč. Spolufinancován je z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje.