Klastr Omnipack sdružuje přes 52 členů z oblasti vývoje, výroby a testování jak typizovaných průmyslových obalů a fixačních prvků (palety, přepravky, boxy, krabice a další), tak obalů, které jsou vyvíjeny přímo dle požadavků zákazníků. Členy jsou jak firmy, tak i výzkumné organizace. Klastr má vlastní sdílené vývojové a zkušební centrum a školící středisko. Důraz je kladen na ekonomický růst členů klastru, transfer VaV poznatků do prostředí členů klastru a systematické vzdělávání členů. Geograficky zasahuje do několika krajů ČR.

Czech Stone Cluster sdružuje 8 akademických a 11 podnikatelských členů v oboru těžby a zpracování kamene, obchodování s výrobky z kamene a s tím souvisejících činností, sekundární a terciální školství a výzkum, za účasti příslušných územně správních orgánů. Zaměřen na rozvoj bělohradského pískovce, který je jediným pískovcem tohoto typu v Evropě. Klastr provozuje akreditované laboratoře pro výzkum hornin, zemin a stavebních hmot, v Inovačním centru v Ostravě a Hořicích, která realizují řešení použití nových druhů materiálů, špičkových technologií, zpracování odpadů, impregnací kamene a využití pískovců z nadložních vrstev severočeských hnědouhelných pánví. Geograficky zasahuje do několika krajů ČR.

Hradecký IT klastr je klastr regionálního významu sdružující 14 firem, 1 VŠ a 1 SŠ. Hlavním předmětem klastru je realizace společných výzkumných a vývojový projektů z oblasti ICT zaměřených na použitelnost nových technologií při rozvoji produktů členů klastru a metodiku jejich nasazování; distribuované zálohování, automatizací řízení vývoje informačních systémů, bezpečností informačních systémů a server housingem.

Aktuálně
Archiv aktualit