Zkušenosti z Třince na Borku - metoda komunitní práce

Zkušenosti z Třince na Borku - metoda komunitní práce
Název akce: Zkušenosti z Třince na Borku - metoda komunitní práce
Termín akce: 7. 12. 2021
Začátek: 09.00
Více informací na: https://zamestnanyregion.blob.core.windows.net/cms/UserFiles/Pozvanka_program_071221.pdf

Workshop se zaměří na metodu komunitní práce a její uplatnění v komunitě Borek v Třinci, kde se realizuje již desátým rokem. Workshop bude opřen o praktické zkušenosti komunitní pracovnice z dlouhodobé realizace komunitní práce na Borku. Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj


Účastníci dostanou odpovědi na otázky typu:

  • Co je komunitní práce a jaké jsou její principy?
  • Jak porozumět komunitě a jejím potřebám?
  • Jak vznikají akční a tematické skupiny?
  • Jaký je průběh práce na tématech s komunitou?
  • Jaká je role komunitního pracovníka?
  • Jaké úspěchy a neúspěchy praxe v Třinci přináší?
  • a další, které budou účastníky zajímat. 

Lektorka:

Mgr. Iveta Kowolová - sociální a komunitní pracovnice, absolventka magisterského oboru sociální práce se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě. Po studiích (v roce 2013) nastoupila do neziskové organizace Bunkr, o. p. s., kde na různých pozicích a pracovních postech působí dodnes. Skrze pozici sociální pracovnice pro děti a mládež se přes dětský Streetwork, ze kterého se komunitní práce v lokalitě Borek rekrutovala, dostala k oboru komunitní práce. Práce s komunitou v lokalitě Borek si prošla mnohými stádii a lektorka tak měla možnost sbírat v této oblasti různorodé zkušenosti. V práci s lidmi velmi čerpá také z dvouletého sebezkušenostního výcviku kontaktní práce realizovaného u České asociace streetwork. Nyní je studentkou doktorského studia sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a svou disertační práci zaměřuje na téma lídrovství v sociálně vyloučených lokalitách.

Forma workshopu:

  • workshop proběhne on-line formou.
  • odkaz na připojení bude zaslán zaregistrovaným účastníkům po ukončení registrace
  • registrace možná vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE do čtvrtka 2. prosince 2021.