Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých - II. ročník

Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých - II. ročník
Název akce: Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých - II. ročník
Termín akce: 7. 11. 2022
Začátek: 10.00
Více informací na: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/akce/2022-09-zahajovaci-konference-tydne-vzdelavani-dospelych

Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Národní pedagogický institut, Svaz personalistů ČR a Úřad práce ČR připravují na listopad II. ročník zahajovací konferenci Týdne vzdělávání dospělých.


Hlavní diskuzní témata:

  • Vzdělávání a budoucnost – připravované novinky a inovace z národní úrovně
  • Národní soustava kvalifikací – proč je užitečná
  • Autorizovaná osoba - jaké jsou její výhody, k čemu jsou užitečné
  • Up-skilling a aktivity kolem rozvoje digitálních kompetencí   
  • Finanční zdroje v oblasti vzdělávání pro zaměstnavatele
  • Aktivity Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

 6311e3ef87e7d

V případě zájmu se zaregistrujte prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE do 31. října 2022.