Workshop - rozvoj dostupného bydlení

Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Název akce: Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Termín akce: 31. 8. 2022
Začátek: 10.00
Více informací na: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/akce/2022-06-workshop-rozvoj-dostupneho-bydleni

Místo konání: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštějna


Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic rozvoje a inovací a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravil jednodenní workshop zaměřený na přípravu projektu do OP Zaměstnanost +. Odborníci zájemce seznámí s podmínkami vyhlášené výzvy, budou představeny zajímavé doporučené aktivity a účastníci budou mít možnost zkonzultovat své plánované projektové záměry.
 

Témata programu:

  • Podmínky výzvy 03_22_007 Podpora sociálního bydlení ... MPSV,  Ing. Šárka Müllerová, vedoucí oddělení, oddělení projektů sociálního začleňování, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
  • Praktické příklady a doporučení z doplňkových aktivit ... MPSV, Barbora Špicarová Stašková, Mgr. Martina Lustyková - Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend"
  • Připravovaná výzva na podporu bydlení z IROP II ... Ing. Andrea Koblížková, Centrum pro regionální rozvoj České republiky