Vzdělávací videoseminář MMR pro obce, DSO a MAS II

Vzdělávací videoseminář MMR pro obce, DSO a MAS II
Název akce: Vzdělávací videoseminář MMR pro obce, DSO a MAS II
Termín akce: 30. 11. 2021
Začátek: 09.15
Více informací na: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/seminar-pro-obce,-dso-a-mas-(2)

Webinář, Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj


Program vzdělávacího semináře 30. 11. 2021:

09:15 Připojování účastníků

09:30 Zahájení semináře

09:35 Doporučení k péči o dřeviny v obcích - Aleš Rudl (Národní památkový ústav)

10:00 Doporučení k tvorbě vizuálního stylu obce - Kateřina Matějková (CZECHDESIGN)

10:30 Doporučení pro obce v problematice archeologie na venkově - Jan Pařez (Národní památkový ústav)

11:00 Přestávka

11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“ - Jan Tomandl a spol. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury)

11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj

  • Cestovní ruch – Aktuální statistické informace v cestovním ruchu
  • Informace k metodice: Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu, vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství Plzáková)
  • IROP

13:00 Zakončení semináře