První setkání Regionální platformy KHK

První setkání Regionální platformy KHK
Název akce: První setkání Regionální platformy KHK
Termín akce: 6. 9. 2022
Začátek: 14.00

Zveme Vás na první setkání Regionální platformy KHK, která byla nově založena v rámci Regionální stálé konference KHK.


program

Tato nová platforma je složena ze stávajících členů PS Venkov a PS Obce a města při RSK KHK + byli přizváni i vybraní zástupci dobrovolných svazků obcí.

Cílem pravidelných setkání územních partnerů z řad obcí/ORP, místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí, Královéhradeckého kraje a dalších zapojených aktérů (SMO ČR, SMS ČR, SPOV…) bude přenos aktuálních informací v rámci regionálního rozvoje, strategického plánování a dotací v novém programovém období 2021+.

Prosíme o případné potvrzení Vaší účasti přes REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.