MDR and IVDR just now!

MDR and IVDR just now!
Název akce: MDR and IVDR just now!
Pořadatel: Centrum investic, rozvoje a inovací
Termín akce: 1. 2. 2022
Začátek: 13.00
Více informací na: https://www.proinovace.cz/cs/udalosti/skoleni-k-problematice-mdr-a-ivdr-11035

Setkání k problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a Nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR). Akce věnovaná problematice certifikace medicínských prostředků.


Pro koho je akce určena: Pro pracovníky zdravotnických zařízení, výzkumných a vývojových organizací, malých a středních podniků věnujících se vývoji a výzkumu v oblasti zdravotnictví

Školení je bezplatné. Setkání se uskuteční on-line.

Harmonogram

Ing. Julia Šimáčková

Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) 

1)      Úvod do problematiky
2)      Definice
3)      Klasifikace zdravotnických prostředků a příklady
4)      Výroba ZP v rámci zdravotnického zařízení
5)      Klinické zkoušky
6)      PMCF
7)      UDI, vysledovatelnost ZP
8)      Vigilance
9)      Odměny za KZ/PMCF

doc. RNDr. et PhMr. Karel Volenec, CSc.

Nejčastější chyby poskytovatelů zdravotní péče v podmínkách platnosti Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a možnosti jejich prevence.

 Autor na praktických případech upozorňuje na klíčové aspekty nové legislativy a důležité faktory při výběru vhodných dodavatelů s ohledem na nové požadavky v případě Ekonomických operátorů. Bude upozorněno na možná rizika, včetně problematiky reprocesingu v rámci EU.

Ing. Petr Šmídl, CSc.

Nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR)

Autor objasní dopady Nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) na uživatele. Ve své přednášce dále přiblíží nový přístup k „in house“ diagnostice.